Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Inici

Benvinguts i benvingudes!

El Taller de Restauració de Document Gràfic del monestir de Sant Pere de les Puel·les va iniciar la seva activitat el 1975, amb la primera restauració documentada el desembre d’aquell mateix any. Es tracta d’un dels tallers de conservació-restauració de document gràfic més antics de tot el territori espanyol.

El Taller ofereix serveis de conservació-restauració tant a particulars com a entitats públiques i privades, i tracta documents de diverses tipologies, formats i èpoques.