Equip professional

Coneix les nostres professionals:

Elena De La Rosa Regot Perfil LinkedIn

Restauració de paper, pergamí, llibres i objectes fotogràfics

Elena De La Rosa Regot
Titulació
 • Màster en Diagnòstic de l’Estat de Conservació de Patrimoni Històric (UPO)
 • Màster en Biblioteques i Col·leccions Patrimonials (UB)
 • Grau en Conservació-Restauració de Béns Culturals (UB)
 • Llicenciatura en Belles Arts. Itinerari de Conservació-Restauració (UB)
Institucions i empreses on ha col·laborat
 • Arxiu Fotogràfic de Barcelona (AFB)
 • Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)
 • CRAI – Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona
 • CRAI – Taller de Restauració de la Universitat de Barcelona
 • Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya (ESCRBCC)
 • Laboratori d’anàlisis del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC)
 • Museu Etnològic de Barcelona (MEB)
 • Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC)
 • Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS)
 • Facultat de Belles Arts – Taller de restauració de la Universitat de Barcelona

Rosalba Poveda Mira – Perfil LinkedIn

Restauració de paper, pergamí i llibres

Rosalba Poveda Mira
Titulació
 • Màster en Biblioteques i Col·leccions Patrimonials (UB)
 • Grau en Conservació-Restauració de Béns Culturals (UB)
 • Llicenciatura en Belles Arts. Itinerari de Conservació-Restauració (UB)
Institucions i empreses on ha col·laborat
 • Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)
 • CRAI – Arxiu de la Universitat de Barcelona
 • CRAI – Taller de Restauració de la Universitat de Barcelona
 • Biblioteca Nacional de España (BNE)
 • Fundació Història del Disseny (FHD)
 • Veraicon, S.L.
 • Vicedeganat de Cultura i Estudiants i Oficina de Patrimoni de la Universitat de Barcelona

Marta Dotú – Perfil LinkedIn

Auxiliar de taller

Marta Dotú

Titulació
 • Tècnica Especialista en Arts Gràfiques (EPSS)
Institucions i empreses on ha col·laborat
 • Art-3, S.A.
 • Ediciones Zinco
 • Editorial Tatto
 • Sistemcomp S.A.