Reacondiciament de fons

El reacondiciament de fons consisteix en dur a terme un tractament preventiu general en un nombre gran de documents en comptes de restaurar-ne puntualment un de sol. Això permet adequar les condicions d’emmagatzematge d’un fons per millorar-ne la conservació.

El Taller ofereix:

  • Reacondiciament de fons de llibres, documents, pergamins, objectes fotogràfics, etc.
  • Treball in situ o al Taller.
  • Neteja en sec dels documents del fons.
  • Consolidació puntual d’elements que dificultin la seva manipulació.
  • Realització de proteccions, tant individuals (fundes, camises, etc.) com col·lectives (caixes, àlbums, etc.).

No dubteu a contactar-nos per resoldre qualsevol dubte.