Equipament

El Taller està equipat amb maquinària especialitzada que permet dur a terme els diferents processos de restauració. A banda de les eines i materials més habituals (premses, cosidors, cisalles, etc.), podem destacar: