Història del Taller

El Taller de Restauració de Document Gràfic del monestir de Sant Pere de les Puel·les va iniciar la seva activitat el 1975. Es tracta d’un dels tallers de conservació-restauració de document gràfic més antics de tot el territori espanyol. La primera intervenció documentada és del desembre d’aquell mateix any: Compendio de la Trapa, de 1802 i pertanyent a l’arxiu del monestir.

La iniciativa d’obrir el taller va sorgir amb la voluntat de complementar el treball que les monges de la comunitat duien a terme al taller d’enquadernació, obert a principis dels 70 i tancat recentment. Per això, en els seus inicis, l’equip humà estava format íntegrament per monges. Amb el pas dels anys, però, s’hi han anat sumant professionals externs a la comunitat.

El Taller sempre ha defensat els tractaments de restauració que partien d’una base científica, prioritzant la mínima intervenció i apartant les actuacions efectistes i els procediments empiristes. D’aquesta manera, s’ha pogut mantenir el respecte absolut a les obres tractades.

El Taller ofereix serveis de conservació-restauració tant a particulars com a entitats públiques i privades, i tracta documents de diverses tipologies, formats i èpoques. Des dels seus inicis ha intervingut obres en suport paper i pergamí (llibres, estampes, partitures, plànols, correspondència, dibuixos, material filatèlic) i, des del 2018, també compta amb especialistes en objectes fotogràfics.

Durant tots aquests anys d’activitat, el Taller ha col·laborat amb diverses institucions i projectes d’àmbit estatal i internacional amb la finalitat d’estudiar, innovar i promoure la preservació del patrimoni bibliogràfic i documental. A més, també ha organitzat diversos cursos i seminaris sobre conservació-restauració de document gràfic impartits pels mateixos professionals del taller i per altres especialistes en la matèria.